locatienu – sneltrack Securityplus

Als uitbreiding op het voertuig volgsysteem bieden locatienu en sneltrack het IP67-gecertificeerde antidiefstalsysteem Securityplus.
Kiest u voor Securityplus, dan worden strengere eisen gesteld aan de te implementeren hardware in uw voertuigen alsmede de dienstverlening bij onregelmatigheden.

Hardware en installatie

In uw voertuigen wordt een GPS-unit geïnstalleerd welke 24 uur per dag, 7 dagen per week in contact staat met onze servers. Elke positie (geheel Europa) en overige gewenste data kan te allen tijde opgevraagd worden via de webclient welke op iedere PC, tablet of smartphone met internetverbinding beschikbaar is. De installatie wordt verricht door onze gediplomeerde installateurs. Van ieder uitgerust voertuig wordt een voertuigprofiel aangemaakt. De hardware is volledig stof- en waterdicht en extra hufterproof. Tevens bevat de GPS-unit een interne batterij welke de unit tenminste 4 weken online houdt ook al is de (externe) stroomtoevoer afgesloten. Voorts is de GPS-unit voorzien van Jamming notificatie. Dit betekent dat de unit een melding verstuurt wanneer getracht wordt het GPRS- danwel het GPS-signaal te verstoren met behulp van zogenaamde GPS- GSM-jammers. Een volgens Securityplus geïnstalleerd systeem bevat altijd een startonderbreker welke op afstand te bedienen is. Tevens kunt u ervoor kiezen de startonderbreker on site te gebruiken. Denk hierbij aan het vrijgeven van het voertuig met behulp van bijvoorbeeld RFID-chips of een toegangscode.

Software

De GPS-units welke in het Securityplus systeem opereren zijn voorzien van speciale software teneinde het risico op diefstal en overige onregelmatigheden tot een minimum te beperken en bij incidenten direct alarmmeldingen naar onze servers sturen. De unit is specifiek ingesteld om een grote verscheidenheid aan incidenten te herkennen. Een groot gedeelte van de parameters om deze incidenten te detecteren zijn standaard ingesteld maar ook de gebruiker kan additionele parameters instellen. Denk hierbij aan het afbakenen van Geofence zones (gebieden op de kaart) en het instellen van grenzen aan tijd wanneer een voertuig gebruikt mag worden.

Onder andere de volgende functies worden ondersteund:

Onregelmatigheden en incidentopvolging

De voertuigen in het Securityplus systeem zijn aangesloten op onze virtuele meldkamer. Wanneer er een alarm binnenkomt komen wij meteen in actie. locatienu - sneltrack werkt samen met beveiligingsbedrijven en Politie om het voertuig te traceren en tot aanhouding over te gaan. In het geval van een alarmmelding volgen de medewerkers van locatienu – sneltrack de melding op en schakelen indien nodig de politie in. Als de melding intern niet binnen 10 seconden wordt geaccepteerd wordt deze doorgestuurd naar onze partner beveiligingsbedrijven. Zodoende staan wij 24/7 paraat om de melding te behandelen en actie te ondernemen – de politie aan te sturen. Het door de installateur opgestelde voertuigprofiel wordt in het geval van een alarmmelding onmiddellijk opgevraagd vanuit de database. Hierin staan alle gegevens van het voertuig inclusief foto’s en specificaties.

Service en onderhoud

Teneinde de optimale werking en betrouwbaarheid van het Securityplus systeem te waarborgen voeren wij jaarlijkse controles uit. Onze gediplomeerde installateurs zullen uw voertuigen eens per jaar aan een grondige check van de functionaliteit van het Securityplus systeem onderwerpen en indien nodig reparaties/aanpassingen uitvoeren.

-
© locatienu.nl 2010 - 2018 - Alle rechten voorbehouden • Sitemap